Formand til elværk i Aasiaat

Nukissiorfiits Distrikt Disko søger en rubust formand der vil være medansvarlig, for opgaver relateret til den daglige drift af el-producerende dieselgeneratoranlæg i Aasiaat, herunder kraftvarmeværk.

Medvirker desuden til udarbejdelsen af forslag til optimering og udvikling af det faglige indhold indenfor ansvarsområdet. Dette indebærer samtidigt ledelsesansvar for medarbejder tilknyttet teamet i Aasiaat. Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Arbejdsområde:
De primære arbejdsopgaver omfatter tillige administrative og ledelsesmæssige tiltag i henhold til givne direktiver, instruktioner og vejledninger. Lederen medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet, distriktet og virksomheden.

Det er derudover formandens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:
– Sikkerheds- og myndighedskrav.
– Oplæring af medarbejdere tilknyttet teamet i brugen af de tekniske anlæg samt tilhørende værktøjer.
– Deltager i oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagtrosten.
– Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
– Indgå i vagtrosten efter relevant oplæring i de tekniske anlæg

Formanden må være indstillet på at blive pålagt rejser og kortere ophold i byer eller bygder i distriktet eller andre steder som Nuuk.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation.

Der kan anvises en bolig, for hvilken der betales husleje med videre, efter gældende regler. Har du allerede personalebolig anvist gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til den anviste bolig.

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Distriktschef René E. Fleischer, tlf. 89 48 56, mobil: 53 62 62 eller e-mail:

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, eller +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest 11. januar 2019.
For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl