Fagspecialist til vandforsyning søges

Nukissiorfiit søger en dygtig fagspecialist til arbejdsområdet indenfor vandforsyning.

Har du en videregående uddannelse som Ingeniør, Maskinmester, Cand. Scient. eller lignende, og har du lyst til at arbejde med produktion og distribution af drikkevand, så har du her muligheden for at få alle tiders spændende job.

Nukissiorfiit er en forsyningsvirksomhed og vores mål er, hver dag at levere en pålidelig og miljøbevidst vand- og energiforsyning til det grønlandske samfund.

Nukissiorfiit har ansvar for produktion og distribution af både vand, el og varme til størstedelen af forbrugerne over hele Grønland og er samtidig bygherrer på anlægsprojekter i tilknytning til egen virksomhed.

Som fagspecialist får du en central rolle i udviklingen af Nukissiorfiits produktions- & distributions anlæg for vandforsyning. Nukissiorfiit har stort fokus på vandkvalitet, og er i gang med implementering af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS).

Din primære arbejdsplads er på hovedkontoret i Nuuk, men du skal forvente, at der kan være en del rejseaktivitet i forbindelse med arbejdet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Udarbejde forslag til aftaler vedr. eftersyn af drikkevandsanlæg og el-frostanlæg, samt efterfølgende koordinering af disse.
 • Ansvarlig for kortlægning af medarbejder kompetencer og uddannelsesbehov, og udførsel af kursus planlægning.
 • Ansvarlig for opfølgning på intern audit af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) samt bistå ved implementeringen.
 • Opfølgning og kvalitetssikring af vandprøver fra alle byer og bygder.
 • Ansvarlig for implementering af Xellent Drifts- og Vedligeholdsmodulet for vandforsyningsanlæg.
 • Ansvarlig for håndtering af kogepåbud.
 • Udarbejdelse af standarder, procedurer og vejledninger for vanforsyningsanlæg.
 • Ansvarlig for håndtering af fiskeriindustri samt eksterne ønsker om vandeksport.
 • Ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af drifts- og vedligeholdelsesværktøjer i ArcGIS for vandforsyningsanlæg.

Vi søger en kollega der har:

 • Videregående uddannelse (Ingeniør, Maskinmester, Cand. Scient. el. lign.)
 • Kendskab til vandforsyning og vandbehandling.
 • Kendskab til projektledelse gerne iflg. PRINCE 2.
 • Gode kommunikations evner, både i skrift og tale, gerne på både grønlandsk og dansk.
 • Evne til samarbejde på tværs af organisationen.
 • Grønlandserfaring.

Derudover er det en fordel, at du har kendskab til grønlandske forhold og har kendskab til drift af vandforsyningsanlæg.

Vi kan tilbyde dig et spændende, varieret og udfordrende job i et uformelt miljø. Du vil indgå i et team, som ud over Driftschefen, består af i alt ni driftskonsulenter, en afdelingsleder, en teknisk assistent og en driftsmedarbejder. Det er et job, hvor du vil få mulighed for at påvirke og følge opgaver helt til dørs.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Driftschef, Gert Schmidt Nielsen, på e-mail: lg.ti1568629318ifroi1568629318ssiku1568629318n@sre1568629318g1568629318 eller pr. telefonisk henvendelse på tlf. (+299) 34 95 00.

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen:

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. mail til lg.ti1568629318ifroi1568629318ssiku1568629318n@rh1568629318 , eller som A-post til:

Nukissiorfiit

Issortarfik 3,

Postboks 1080

3900 Nuuk

Ansøgningsfrist:

Torsdag den 30. maj 2019

Venligst oplys, hvor du har set annoncen.