Er du vores nye Projektleder på Hovedkontoret i Nuuk?

Nukissiorfiits Projektkontor søger en kvalificeret projektleder, som kan arbejde i et tværgående felt mellem økonomi, jura, teknik og ledelse.

Nukissiorfiit har løbende betydelige anlægsprojekter, der skal sikre en kontinuerlig opdatering/udskiftning af vores anlæg, herunder sikre en høj grad af forsyningssikkerhed i hele landet. Anlægsopgaverne varierer fra ledningsnet for el, vand og varme, kraftvarmeværker, vandkraftværker og vandværker og omfatter både renovering såvel som nybygning og byggemodning. Opgaverne skal desuden koordineres i forhold til et tværoffentligt og samfundsøkonomisk perspektiv.

Vi søger en kollega der har:
– En videregående teknisk uddannelse
– Gode IT-egenskaber
– Forståelse for byggeprocesser og projektledererfaring
– Gerne en projektlederuddannelse/certificering
– Sans for økonomistyring
– Sans for administration
– Gode kommunikations- og formidlingsegenskaber
– Gode koordineringsevner og kan bevare et overblikDet vil være en fordel, at du har kendskab til AP 95 og erfaring med forsyningsanlæg.Du vil blive ansæt i projektkontoret under projektchefen og refererer i projektsammenhæng til en styregruppeformand som ofte vil være den lokale distriktschef. Du står for den daglige håndtering og ledelse af de tildelte projektgrupper med medarbejdere fordelt i hele Grønland. Dertil hører også udfærdigelse af de nødvendige tilrettelæggelser og beslutningsgrundlag i projekterne.

Vi kan tilbyde
– En arbejdsplads præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur
– Et spændende job, med høj grad af egenkontrol og medbestemmelse samt mulighed for at påvirke den daglige opgaveløsning
– Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt.
– Et godt kollegialt fællesskab hvor vi har fokus på arbejdsglæde og sammenhold.

 

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlings-berettigede organisation.

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen. Såfremt du allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til anvist personalebolig. Tiltrædelse efter nærmere aftale. Der betales til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning.

Nærmere oplysninger vedr. stillingens indhold stiles til projektchef Ole Ziemer på mail: eller på tlf.: (+299) 34 95 80/ (+299) 55 88 30. Spørgsmål af mere generel karakter kan stiles til HR-afdelingen på mail: eller på tlf.: (+299) 34 95 00.

Ansøgning bilagt oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kopi af relevante eksamensbeviser m.v. sendes til .

Ansøgningsfrist er den 5. september 2018.