Elektriker til Qasigiannguit

Nukissiorfiit distrikt Disko søger en faglært elektriker til Qasigiannguit. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du vil i det daglige referere til Driftsansvarlig Teamleder for i Qasigiannguit.

Vi søger en kollega, der selvstændigt kan varetage almindelige el-faglige opgaver, samt give rådgivning, oplæring og assistance vedrørende drift af produktions- og distributions systemer for el, varme og vand i Qasigiannguit.

Jobbet indeholder:
Det er derudover elektrikerens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:
• Sikkerheds- og myndighedskrav.
• Bidrager til at forestå og udvikle ansvarsområdets kapaciteter under hensyntagen til by og bygders særkendetegn.
• Faglig oplæring af medarbejdere under ansvarsområdet i de elektriske installationer og anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
• Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten Qasigiannguit og tilhørende bygder.
• Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsæt-ninger.
Ad hoc opgaver efter Driftsansvarlig Teamleder i Qasigiannguit eller Kabelmester anvisninger.

Vi kan tilbyde:
• Et spændende job med masser af faglige og personlige udfordringer.
• Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med godt kammeratskab, samt grundig introduktion og indføring af arbejdsopgaverne.
• En arbejdsplads i udvikling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
• Relevante kurser inden for fagområdet, herunder tværfaglige kurser der styrker distriktets evne til at fastholde en høj forsyningssikkerhed.

Ansættelsesforhold
Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældendes forhandlingsberettigede forbund.

Der kan stilles personalebolig til rådighed for hvilken der betales depositum og husleje i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor. Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for hele husstanden inkl. børn under 18 år.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:
Nærmere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til Driftsansvarlig Teamleder Japhet Jansen +299 54 02 66 eller Distriktschef for Disko René E. Fleischer +299 53 62 62 Eller Kabelmester Henning Lange +299 55 06 40

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr-afdelingen@nukissiorfiit.gl

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post

Nukissiorfiit, HR-afdelingen, Postboks 1080, 3900 Nuuk eller pr. mail: hr@nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist: 14. august 2018.