GENOPSLAG: DYGTIG REGNSKABSCONTROLLER

Vil du være med til at udvikle bæredygtig forsyning af Grønland, Så er Nukissiorfiit noget for dig.
Nukissiorfiit søger en engageret og faglig stærk regnskabscontroller som vil bidrage konstruktivt til en fortsat udvikling af Nukissiorfiit. Nukissiorfiit er en landsdækkende virksomhed med en høj teknisk faglighed og et stort samfundsansvar. Vi er midt i en udfordrende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til fordel for vores kunder. Økonomiafdelingens medarbejdere er vigtige spillere i det arbejde.

Medarbejderne er Nukissiorfiits vigtigste ressource
Regnskabsafdelingen består af 16 medarbejdere og 3 elever, fordelt på afdelingerne Fakturering, Løn samt Kreditor og Debitor. Afdelingen har et tæt samarbejde med Business Controlling afdelingen, som hidtil har varetaget udarbejdelsen af regnskabet. Det vil blive din opgave – i samarbejde med afdelingens anden regnskabscontroller – at understøtte regnskabschefen i at overtage det fulde ansvar for udarbejdelsen af regnskabet. Sammen med regnskabschefen kommer du til at arbejde kontinuerligt med at forbedre processer og kvalitet, samt de understøttende økonomisystemer.

Jobbet
Som regnskabscontroller har du ansvar for den regnskabsmæssige kvalitet i Nukissiorfiit. De primære arbejdsopgaver omfatter:
– Understøtte udarbejdelse af månedsregnskab, halvårsregnskab og helårsregnskab,
– Sikring af at økonomidata foreligger ajourført efter gældende retningslinjer og efter gældende lovgivning,
– Understøtte afdelingernes månedsafstemninger og bidrage med faglig sparring til bogholderiets områdeledere,
– Foretage de afsluttende månedsposteringer på virksomhedsniveau i samarbejde med regnskabschefen
– Bidrage til udarbejdelse af øvrig ledelsesrapportering i samarbejde med controllerne,
– Medvirke til udvikling og optimering af forretningsgange og processer,
– Deltagelse i videreudvikling af Nukissiorfiits ERP-system, Xellent som er en overbygning på Ax 2009
– Medvirke ved tværfaglige projekter med regnskabsrelevans samt diverse ad hoc opgaver og analyser.

Regnskabscontrolleren vil referere til regnskabschefen.

Dine kvalifikationer
Vi lægger derudover vægt på, at du har:
– Det er væsentligt at du har erfaring fra en tilsvarende stilling. Du er revisionsorienteret og sætter en ære i at regnskabet stemmer.
– En HD-R, cand.merc.aud., eller tilsvarende uddannelse
– Erfaring med revision
– Et solidt kendskab til økonomisystemer, herunder særligt Ax 2009
– God erfaring med at implementere og udvikle bogføringsrutiner
– En god forståelse for IT-systemer som MS Office pakken og i særdeleshed Excel
– Altid er skarp på at overholde deadlines og følger detaljer til dørs
– Indsigt i det grønlandske samfund og er flersproget.
– Gode samarbejdsevner.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation. Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit. Spørgsmål vedrørende stillingen kan stiles til Regnskabschef Bo Top Fisker på e-mail .

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgningsfristen er: 31. januar 2019
Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt referencer fremsendes via mail til eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk