Driftsmedarbejder til Vandværk Qasigiannguit

Nukissiorfiits Distrikt Disko søger en driftsmedarbejder til at varetager opgaver relateret til den daglige drift af vandproducerende og – distribuerende anlæg i Qasigiannguit. De primære arbejdsopgaver omfatter tillige administrative og ledelsesmæssige tiltag i henhold til givne direktiver, instruktioner og vejledninger. Driftsmedarbejderen medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet, distriktet og virksomheden. Driftsmedarbejderen vil i det daglige referere til Teamleder for vandværk i Qasigiannguit. Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Arbejdsområde:
Driftsmedarbejderen bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:
– Sikkerheds- og myndighedskrav til vandkvalitet.
– Faglig oplæring af medarbejdere tilknyttet teamet i brugen af de tekniske anlæg samt tilhørende værktøjer.
– Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagtposten.
– Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.

Ad hoc opgaver efter Formand vandværk anvisninger.

Afløsning i vandkørsel ordningen må påregnes, samt funktion som medhjælper om mandage og fredage. Det er et krav om stort kørekort. Hvis stort kørekort ikke haves, kan erhvervelse af stort kørekort arrangeres på et senere tidspunkt.

Driftsmedarbejderens bopælspligt vil være Qasigiannguit, men kan også blive pålagt rejser og kortere ophold i øvrige byer eller bygder i distriktet og hovedkontoret i Nuuk. Du mår være indstillet på, efter relevant oplæring i de tekniske anlæg, at skulle indgå i vagten i Qasigiannguit.

Vi søger en kollega, der:
– VVS-montør eller andet fagligt relevant uddannelse
– Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
– Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
– Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
– Kendskab til EDB på bruger niveau.
– Kørekort til bil, samt et stort kørekort.

 

Vi kan tilbyde:
– Et spændende job med faglige og personlige udfordringer.
– En målrettet introduktion og indføring i arbejdsopgaverne.
– Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med godt kammeratskab.
– En dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Teamleder Japhet Jansen, tlf. 91 47 00, mobil: 54 02 66 eller e-mail:

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, eller +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest 29. april 2019. For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl

Venligst oplys hvor du har set annoncen.