Driftsmedarbejder til elværket i Uummannaq.

Driftsmedarbejderen varetager opgaver tilsammen med formanden for elværk og efter anvisninger delta-ger i faglig rådgivning og støtte til medarbejdere i byen vedrørende produktion og distribution af el, vand og varme, herunder driftsoptimering og udvikling.

Arbejdsområde
Driftsmedarbejderen medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet i Uummannaq og på tværs af bygder, distriktet og virksomheden.
Driftsmedarbejderen bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:
• Sikkerheds- og myndighedskrav.
• Faglig oplæring af medarbejdere vedrørende maskintekniske installationer og anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
• Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten Uummannaq.
• Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
• Ad hoc opgaver efter formandens anvisninger.

Du forventes, at have:
• Teknisk uddannelse som skibsmaskinist, skibsmontør, maskinarbejder eller anden relevant uddannelse herunder kendskab til SRO anlæg.
• Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
• Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
• Bopælspligt i Uummannaq
• Indgå i vagtordning i Uummannaq.
• Være indstillet på en del rejse aktivitet såvel internt i distriktet som eksternt til øvrige distrikter og hovedkontoret i Nuuk.

Det er en fordel, hvis du:
• Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
• Kørekort til bil.
• Kendskab til EDB på bruger niveau.

Vi kan tilbyde dig
• Et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team.
• Gode muligheder for, at præge stillingens indhold.
• Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation (SSK). Der kan stilles personalebolig til rådighed for hvilken, der betales depositum og husleje i henhold til de gældende regler herfor. Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen.

Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til distriktschef Kjell Bergman på lg.ti1566364923ifroi1566364923ssiku1566364923n@bej1566364923k1566364923 eller på tlf. nr. (+299) 54 92 92.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2018
Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt referencer fremsendes via mail til lg.ti1566364923ifroi1566364923ssiku1566364923n@rh1566364923 eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.