Driftsansvarlig Teamleder til Kangaatsiaq

Nukissiorfiit distrikt Disko søger en Driftsansvarlig Teamleder til Kangaatsiaq med bopæl i Aasiaat.
Du vil få ansvaret for drifts- og forsyningssikkerheden samt medarbejderne i Kangaatsiaq.

Du vil indgå i det lokale lederteam, som består af Distriktschefen og Driftsansvarlig Teamledere for byer og bygder for henholdsvis produktion og distribution af el, vand og varme.

Arbejdsområde

Dit primære arbejdsområde er drifts- og forsyningssikkerheden i byen, samt løbende udvikling- og fornyelse af anlæggene.

Dine andre arbejdsopgaver vil blandt andet være at:

 • Varetager rollen som projektleder jf. distriktschefens anvisning.
 • Videreformidle og initiere opdatering af procedurer, instrukser og vejledninger for udførelse af distriktets arbejdsopgaver vedrørende område Kangaatsiaq i tæt samarbejde med formanden.
 • Lede og fordele faglige opgaver, medvirker til vidensdeling og motivering af medarbejderne.
 • Medvirke til ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i Kangaatsiaq i samråd med chefen for distriktet.

Du forventes, at have: 

 • En teknisk videregående uddannelse indenfor maskinteknik og/eller el eller gode erfaringer fra lignende stilling
 • Kørekort.
 • Kendskab til SRO-anlæg.
 • Kendskab til IT på brugerniveau, herunder meget gerne kendskab til IT baserede drifts- og vedligeholdelsessystemer.
 • Bopæl i Kangaatsiaq.

Det er en fordel, hvis du:

 • Lederuddannelse gerne på diplomniveau, men ikke et krav
 • Ledelsesmæssig erfaring, gerne erfaring med drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Skrive og tale grønlandsk og dansk.

Vi kan tilbyde dig

 • Et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team.
 • Gode muligheder for at præge stillingens indhold.
 • Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Distriktschef René E. Fleischer, tlf. 89 48 56, mobil: 53 62 62 eller e-mail: lg.ti1568981977ifroi1568981977ssiku1568981977n@fr1568981977

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, lg.ti1568981977ifroi1568981977ssiku1568981977n@RH1568981977 eller +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest 20. maj 2019. For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl

Venligst oplys hvor du har set annoncen.