COO/Teknisk Direktør søges til Direktionen i Nukissiorfiit

Udbygning med vandkraftværker, vindmøller i Arktis, smartgrids og hybridanlæg med batterier, solceller og diesel i forening, tidevandsmøller, rent drikkevand fra havvand, gletchere og strandede isbjerge. Er det projekter du kan sætte i verden, så har vi brug for dig.

Vi søger en erfaren og visionær COO / teknisk direktør til at indgå i Nukissiorfiits direktion, som udover dig består af Energidirektøren og Økonomidirektøren.

Du vil få ansvaret for virksomhedens tekniske udviklings- og vedligeholdelsesprogrammer, og vil være den fagligt øverst ansvarlige for vores kerneydelse; – produktion og distribution af el, vand og varme i hele Grønland. Du vil have ansvaret for Driftsafdelingen, Anlægsafdelingen, IT-afdelingen og Indkøbsafdelingen. I alt ca. 40 medarbejdere placeret i Nuuk.

I din dagligdag vil du have et fagligt ansvar for den tekniske drift og udvikling i hele Grønland i samarbejde med Nukissiorfiits 6 distriktschefer, som varetager produktionen i de 17 byer og 51 bygder.

Vi ønsker en profil, med et stærkt strategisk overblik og en veludviklet samarbejdsevne som formår at realisere Naalakkersuisuts ambitiøse Sektorplan for energi- og vandforsyning og vores interne strategi omkring 100% vedvarende energi i 2030 samt trykvand overalt. Du skal være med til at sætte Grønland på verdenskortet i forhold til udbredelsen af vedvarende energi.

I stillingen som COO/Teknisk Direktør må du forvente rejseaktivitet svarende til ca. 20-30dage årligt.

Du har formodentligt

 • 5-10 års ledelseserfaring på strategisk niveau i en tilsvarende virksomhed
 • Relevant videregående teknisk uddannelse f.eks. ingeniør, maskinmester, eller lignende
 • Arbejdet med energi- og forsyningsteknologi i mange år
 • Erfaring med store infrastrukturprojekter som kræver politisk godkendelse
 • Et strategisk overblik og erfaring med gennemførelse af langtidsplanlægning
 • Erfaring med digitalisering af produktionsanlæg og øget digitalisering af organisationer
 • Erfaring med forandringsprocesser i en større organisation
 • Stærke sociale og kommunikative evner
 • En stærk motivation for at arbejde med morgendagens teknologier
 • Evner til at kommunikere komplekse tekniske problemstillinger på en enkel og forståelig måde
 • Et stærkt fokus på medarbejdertrivsel og sikkerhed for alle 375 medarbejdere
 • Stor viden og drive til samarbejde på tværs af hele organisationen
 • Gerne flersproget – grønlandsk, dansk og engelsk

Vi kan tilbyde dig

 • Muligheden for at forme fremtidens forsyningsinfrastruktur i Grønland
 • Muligheden for i stor udstrækning at påvirke Grønlands klimaaftryk og sætte Grønland på verdenskortet
 • En spændende hverdag med stor beslutningskompetence
 • Et arbejde med gode kollegaer i et godt arbejdsmiljø, hvor du er med til at løfte barren endnu højere
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling – både fagligt og personligt.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse som COO/Teknisk direktør vil ske på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældende forhandlingsberettigede organisation efter lønramme 39.
Der kan stilles personalebolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje. Du vil have adgang til ferie-frirejse i henhold til din overenskomst. Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales en eventuel hjemrejse for hele husstanden inkl. børn under 18 år.

Har vi vagt din interesse?
Yderligere oplysninger om stillingen og mulighederne i Nukissiorfiit kan fås ved henvendelse til Energidirektør Michael Pedersen på tlf. +299 349500, e-mail: .

Generelle spørgsmål ansættelsesprocessen, kan stiles rekrutteringskonsulent Charlotte Schnoor på tlf. + 45 22860213, e-mail:

Frist og ansøgning
Ansøgning bilagt relevante eksamensbeviser og udtalelser sendes pr. e-mail til

Ansøgningen skal være os i hænde, senest onsdag den 30. januar 2019.

Se mere om Nukissiorfiit på www.nukissiorfiit.gl