Chef for Ledelsessekretariatet

Nukissiorfiit er midt i en udfordrende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til fordel for vores kunder. Herunder er videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning sammen med drikkevandsforsyningen centrale omdrejningspunkter med ambitiøse målsætninger og udfordrende rammebetingelser.

Nukissiorfiit søger en chef for Ledelsessekretariatet.  Ledelsessekretariatet er nyoprettet og er derfor stadig under udvikling. Sekretariatschefen skal derfor evne at nytænke og styrke sekretariatets rolle både i forhold til Nukissiorfiit og i forhold til den øvrige del af organisationen og det grønlandske samfund.

Opgaven

Ledelsessekretariatets kerneopgave er at levere ledelsesstøtte til Nukissiorfiit. Ledelsessekretariatet skal sikre effektive og smidige sagsgange i Nukissiorfiit og styrke informationsflowet og sagsbehandlingen internt i organisationen og til eksterne parter, særligt Selvstyret.

Ledelsessekretariatet er endvidere tiltænkt at skulle understøtte og koordinere strategiske og organisatoriske projekter, herunder særligt understøttelse af Nukissiorfiits strategiske målsætninger for 2018-2022 samt i målsætningerne i Sektorplan for energi- og vandforsyning.

Ledelsessekretariatet indeholder desuden Nukissiorfiits interne og eksterne kommunikation via pressemeddelelser og pressekontakter eller via sociale medier samt intern kommunikation via Nukissiorfiits intranet.

Din afdeling består af 4 medarbejdere, som vil referere til dig. Du vil referere til energidirektøren.

Dig

Det er væsentligt, at du har gode formidlingsevner, talent for at motivere dine omgivelser gennem resultatorienteret samarbejde, og gerne erfaring fra et departement, styrelse og/eller anden offentlig myndighed.

Vi lægger desuden vægt på, at du kan sikre god fremdrift i vores projekter, så de forankres solidt i vores organisation, og at du aktivt arbejder for at dele egen viden og erfaring i konkrete sager, ligesom du tager ansvar for generel vidensdeling i afdelingen, herunder at praksis nedfældes til senere brug.

Vi lægger derudover vægt på, at du har:

  • En relevant videregående uddannelse og er motiveret for at arbejde med den udførende del af energipolitikken,
  • har et godt kendskab til Nukissiorfiits fagområde,
  • erfaring med kommunikationsopgaver,
  • har solide generalistkompetencer, organisatorisk forståelse og erfaring med politisk betjening
  • har en evne til forudseende planlægning og nærværende håndtering af de mange ad hoc-situationer i en travl hverdag
  • er god til at lede såvel opad, til siden og nedad i organisationen
  • er ressourcestærk og driftssikker og trives med at være på i et ofte hektisk miljø

Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget grønlandsk, engelsk og dansk.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår som Sekretariatschef fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Der følger ikke bolig med til stillingen.

Ansøgningsfristen er den  9. december 2018. Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt referencer fremsendes via mail til lg.ti1566365117ifroi1566365117ssiku1566365117n@rh1566365117 eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.

Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet spørgsmål vedrørende stillingen kan fremsendes til lg.ti1566365117ifroi1566365117ssiku1566365117n@rh1566365117. Spørgsmål vedrørende stillingen kan stiles til Energidirektør Michael Pedersen på e-mail lg.ti1566365117ifroi1566365117ssiku1566365117n@EPI1566365117M1566365117 eller pr. telefon +299 34 95 01