Uummannaq

På denne side vil der løbende blive opdateret om vandsituationene i Uummannaq,

Torsdag 10. oktober

Drikkevand i byen:

 • De 2 vandbiler nåede at levere rent vand fra vandværket 2 gange i går, onsdag, samlet set ca. 28 m3.
 • Alle beholdere der er placeret rundt om i byen blev i går aftes efterfyldt.
 • I det Nukissiorfiit nu ikke længere henter vand fra Ikerasak, og dermed har flere beholdere til rådighed, er der i dag blevet sat yderligere 3 beholdere op i byen. Befolkningen har nu i alt 12 steder at hente drikkevand rundt omkring i Uummannaq.
 • Nukissiorfiit regner med at vi fra og med i dag, torsdag, kan nå minimum 4 leveringer med hver vandbil, i alt 56 m3. Nukissiorfiit tager prøver for olieindhold ved hver påfyldning af vandbilerne. Der er på nuværende tidspunkt ikke konstateret noget olie i nogen af vandbilerne.

 

Vandtanke kunder

 • 11 vandtanke fik i går, onsdag, rent vand fra de 2 vandbiler.
 • Nukissiorfiit leverede vand til flere kunder i løbet af eftermiddagen torsdag.
 • Der tages prøver for olieindhold hver gang private vandtanke fyldes. Alle prøver viser, at der ikke er olieindhold i de private vandtanke.

 

Vand til fiskeindustrien

 • Her til morgen, torsdag, er der leveret ca. 14 m3 rent vand fra vandværket fra de 2 vandbiler til den 20 m3 tank vi har på havnen, som Royal Greenland og Avannaa Seafood kan hente vand fra efter aftale.

Mobilt laboratorium

 • Fungerer efter hensigten.

 

 

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Afventer stadig endelig godkendelse fra tilsynsmyndigheden
 • Der arbejdes på at få tilladelse til at bruge vandet efter kulfilteret, hvilke vil kunne frigive mere vand til fiskeindustrien.

 

 

Skylning af vandledningsnettet

 • Skylningen i går er hovedsagligt foretaget fra nogle af vores taphuse, hvor der er konstateret lidt olieindhold i analyserne.
 • Vi forsætter skylningen i dag torsdag på nogle vandledningsstrækninger, som vi i går kunne konstatere lidt olieindhold på i nogle analyser.
 • Brandvæsnet er i dag sat til at skylle ved de offentlige institutioner så som skolen, alderdomshjemmet, børnehaver og børnehjemmet m.fl. Vi sørger selv for skylning af sygehuset i dag.

Borgermøde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18:30

 • Der er i går sat facebook opslag op, og der er i dag hængt opslag op i byen. Derudover annonceret i KNR radio.
 • Tolk er på plads til borgermødet, tolkeudstyr er også på plads

 

 

Onsdag d. 9. oktober

Drikkevand i byen:

 • Vandværket blev i går eftermiddags frigivet til at levere rent drikke vand. Ledningsnettet er dog endnu ikke frigivet.
 • I om aftenen tirsdag d. 8 oktober blev begge Nukissiorfiits vandbiler er blevet fyldt med vand fra vandværket, herefter blev der tilsat ekstra klor som vandbilerne har stået med natten over. Derudover er der blevet taget prøver for olieindhold fra begge vandbiler. Begge prøver viser, at der ikke er olieindhold i vandet.
 • Her til morgen er begge vandbiler blevet tømt med det klorholdige vand, og gennemskyllet en gang med vand fra vandværket, for så at blive påfyldt. Der er taget nye prøver for olieindhold, som vi afventer 3 timer før resultat. Forventer herefter at vi kan begynde udkørsel af vand ca. kl. 14:30 med de 14 m3, og igen kl. 19:00 med de næste 14 m3.
 • Der er tjekket frit klor indhold på begge biler, og her er resultaterne også gode.
 • Nukissiorfiit har stoppet transporten af vand fra Ikerasak.

 

Vand til fiskeindustrien

 

 • Efter aftale med begge fabrikker får de 3 m3 vand i aften og i morgen får 14m3 tilsammen. Morgendagens levering bliver til tanke på havnen hvor begge fabrikker selv kan tappe fra.

 

 

Mobil laboratorium

 • Laboratoriet er taget i brug og fungerer efter hensigten.
 • Der er bestilt yderligere flasker til prøver, for at kunne tage de nødvendige antal prøver.
 • Nukissiorfiit arbejder på, at få lavet en prioritering af vandprøvetagningen

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Afventer stadig endelig godkendelse fra tilsynsmyndigheden.
 • Fiskeindustrien vil blive forsynet vand fra vandværket i containertanke.

 

Skylning af vandledningsnettet

 • Skylningen fra i går i den nye bydel er gået godt, og vi kan se væsentlig forbedringer af resultaterne.
 • Vi forsætter skylningen i det omfang vi kan, men da vi nu også skal fylde vandbilerne skal der tages hensyn til vandtrykket i nettet.

 

Borgermøde torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18:30

 • Der er i går sat facebook opslag op, og der er i dag hængt opslag op i byen.
 • Tolk er på plads til borgermødet, og der arbejdes på at fremskaffe tolkeudstyr.
 • Lokalet i hallen  samt kaffe og te er på plads.
 • Der udarbejdes Power Point oplæg i dag, som så skal tolkes i aften.

 

Tirsdag d. 8. oktober

Drikkevand i byen:

 • Der er hentet vand også i dag i Ikerasak, hvor vi sætter 2 både ind således vi også har til det vi skal bruge til fiskeindustrien. Vi får den beholding ind der er nødvendigt.
 • De 120 drikkevandsdunke, som vi fik i går er allerede uddelt, og vi har allerede bestilt flere dunke. Nukissiorfiit informerer på facebook ift. dunke.
 • Der er desværre modtaget klager omkring vandet er urent fra Ikeraksak. Nukissiorfiit vurderer umiddelbart at det påfyldningsslangen som kan give lidt småpartikler, samt at Ikerasak oplever et større pres på sin drikkevandsforsyning, sø og vandværk, men at det ikke er problematisk. For at afhjælpe de småpartikler der måtte være i vandet, igangsættes følgende tiltag:

o    Vi skifter påfyldningsslangen i Ikerasak med en hel ny, sikre at den ikke ligger på jorden.

o    Vi har i går aftes fået skiftet filter på vandværket i Ikerasak.

o    Vi ser på at få lavet mirobiologisk undersøgelse af vandet i dag og sejlet til Ilulissat som videresendes til Nuuk i morgen.

o    Vi benytter et posefilter her i Uummannaq, når vi fylder på palletankene/beholderne.

 

Vand til fiskeindustrien

 • Royal Greenland får i dag 3 m3 til rengøring (Ikerasak vand) og 2 m3 til produktion (vand fra Aasiaat), som er efter eget ønske.
 • Avannaa Seafood får i dag 1 m3 til rengøring (Ikerasak vand) og 2 m3 til produktion (vand fra Aasiaat), som er efter eget ønske.
 • RAL kommer i aften kl 21:00 med en ny forsyning fra Aasiaat med ca. 20 m3

 

Mobil laboratorium

 • Vi har fået allerede her svar fra de første 27 prøver, og mange af dem er positive (se vedhæftede ark med prøver), og dem hvor der er små mængder af olie er primært i området omkring den nye boligområde, hvor vi nu intensivere skylningen.

 

Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien

 • Kulfilter og RO anlæg er færdig med at montere rørene, imens vi stadig mangler lidt på RO anlægget omkring den elektriske styring. Anlægget er i gang.
 • Der er ikke fundet kulbrinteforbindelser (olie) på de 2 gennemførte analyser her i Uummannaq efter kulfilteret. Men afventer stadig svar med de mikrobiologiske prøver der er sendt til Nuuk

 

Skylning af vandledningsnettet

 • Vi har i dag fået monteret skylningsslange længst ude i den nye bydel på et etableret teknikhus, og er her i gang med at skylle. I det at vi nuværende stadig måler olie i taphuse her.
 • Brandvæsnet vi her sidst på eftermiddagen fra kl. 16:00 hjælpe med at skylle stikledningerne i alle hussene i den nye bydel.

Mandag, 7. oktober 2019

Drikkevand i byen:
· Der er hentet vand alle dage i Ikerasak, som omfordeles i byen til de strategisk placeret 1000 liters beholder, samt til nogle erhvervsforbrugere. Mandag d. 7. oktober er beholdningen i byen cirka 18 m3.
· De ældre har fået udleveret drikkedunke af kommunen til brug, og vi har her til eftermiddag hængt tilrettet opslag op i byen, hvor vi tilbyder at borgere kan få udleveret vanddunke på Nukissiorfiit kontor.

 Vand til fiskeindustrien
· Både Royal Greenland og Avannaa Seafood har fået vand i løbet af weekenden samt mandag. De har fået det, de løbende har bedt om.
· RAL kommer tirsdag den 8. oktober klokken 21:00 med en ny forsyning af vand fra Aasiaat

Mobil laboratorium
Mobillaboratoriet ankom fredag den 4. oktober, og blev opsat dagen efter i et separat hus. Det mobile laboratorium i Uummannaq er taget i brug. Dermed har Nukissiorfiit sikret et vigtigt redskab til at bekæmpe forureningen af drikkevandet i Uummannaq.

Hidtil har alle de prøver Nukissiorfiit har taget i Uummannaq skullet analyseres i Danmark, men det har betydet omkring fem dages ventetid før man fik resultaterne. Med det nye mobile laboratorium kan Nukissiorfiit få resultaterne på prøverne samme dag som prøverne er taget. Det giver et langt bedre overblik over situationens omfang.

Med det mobile laboratorium er der også to laboranter fra Danmark, som er eksperter i netop denne type analyse. De skal nu arbejde sammen resten af Nukissiorfiits organisation om at afhjælpe forureningen i Uummannaq.

Vi fik de første resultater fra mobillaboratoriet om aftenen mandag d. 7. oktober

 Kulfilter og RO-anlæg til fiskeindustrien
·  Vi fik fredag aften lagt aktivkul i filteret i vand, og begyndte lørdag eftermiddag at skylle igennem filteret. 

Skylning af vandledningsnettet
·  Der er forgået mange skylninger i nettet, herunder en hel del ved fiskeindustrien. Vi har også her i weekenden samt i dag, mandag haft stort fokus på de områder, hvor vi har fået analyseresultater, der har konstateret et olie indhold.
·  Skylningen vil nu fremadrettet forgå mere strategisk sammen med de løbende prøveresultater vi nu får fra det mobile laboratorium.