Regninger og betalinger

Kan jeg betale ved bankoverførsel?

Nej. Det vedhæftede FIK kort skal benyttes ved indbetaling.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice (BS)?

Du tilmelder dig Betalingsservice her, eller du kan vælge at henvende dig hos din bank. Husk at bruge dit kontraktnummer.

Det kan tage et stykke tid, før tilmeldingen er registreret. Betal derfor regningen, som du plejer, indtil den nye tilmelding står på betalingsoversigten fra Betalingsservice.

Hvornår forfalder mine regninger?

Dit forbrug i fx januar (1. januar – 31. januar) bliver endeligt aflæst i begyndelsen af februar måned. Regningen er klar cirka midt i måneden. Derefter sendes januarregningen via post, e-mail eller Betalingsservice, så du har den senest i slutningen af februar måned. Regningen for forbruget i januar har derfor forfaldsdato i starten af marts.

Hvorfor har jeg modtaget en rykker, når jeg allerede har betalt regningen?

Vi beklager meget, hvis du har betalt en regning til tiden og alligevel har modtaget en rykker. I så tilfælde skal du selvfølgelig blot se bort fra rykkeren. Hvis du ved en fejl har fået en rykker, kan det skyldes, at der ofte kan gå 2-3 hverdage, før pengene registreres hos os, og du kan derfor uheldigvis komme blandt de kunder, som er i restance.

Hvornår lukker I for strømmen?

Hvis du ikke betaler for dit forbrug rettidigt, sender vi dig en rykker. Hvis du ikke reagerer på vores rykkerpåmindelser, påbegynder vi lukning af dine installationer. Vær opmærksom på, at det vil medføre gebyrer til lukning og genåbning samt eventuelt en VVS-regning for frostsikring.

Hvorfor får jeg ingen regninger?

Kan jeg betale hos Nukissiorfiit?

Vi har ikke en kassefunktion på vores kontorer. Derfor skal regningen betales via netbank, i banken eller på posthuset.

Hvordan skal jeg forstå min regning?

For at gøre det let for dig, er regningerne lavet ud fra samme skabelon med et kundenummer, aflæsning, udregning af pris og betalingsdato. Læs vores guide til din regning her. [Link – tjek vejledningen]

Er der mulighed for at afdrage min gæld til Nukissiorfiit?

Hvis du har oparbejdet en forfalden gæld til Nukissiorfiit, som du ikke umiddelbart er i stand til at betale, kan Nukissiorfiit tilbyde dig at oprette et frivilligt forlig.
Det betyder, at den forfaldne saldo afdrages over en længere periode.
De nærmere vilkår med hensyn til månedlig/14 dages ydelse og dermed afdragsperiodens længde, aftales med Nukissiorfiits debitorafdeling.
For at kunne blive tilbudt et frivilligt forlig, skal den forfaldne saldo være over 3.000 kr. og den månedlige ydelse minimum 500 kr. eller 14 dages ydelse minimun 250 kr.
Det er endvidere en betingelse, at løbende fakturaer såvel som ydelse på det frivillige forlig betales ved forfald.