Priser

Priserne på Nukissiorfiits ydelser el, vand og varme er fastlagt af Naalakkersuitsut. Her er det blevet vedtaget, at pr. 1. januar 2018 skulle priserne på el og vand være ens for private, uanset hvor i landet man bor. Det vil sige, at selvom man bor i en bygd på kysten og får elektricitet fra dieselelværk, betaler man det samme for sin elektricitet, som hvis man bor i en by, der forsynes via vandkraft. Tilsvarende betaler man det samme for en kubikmeter vand, uanset om vandet leveres til private haner, leveres til taphuse eller køres ud ved hjælp af vandkørsel, får man leveret vand ved vandkørsel, er der dog et gebyr forbundet hermed.

Samfundets borgere betaler altså det samme for el og vand, uanset hvor i landet de bor.

Priserne på varme er også et ensprissystem, der følger prisen på olie. Det betyder, at borgere i byer med vandkraft skal betale det samme for varme som borgere i byer eller bygder, som får deres varme fra oliefyr.

De aktuelle priser på Nukissiorfiits produkter er:

Produkt Pris
El 1,65 kr./kWh
Vand 20 kr./m3
Varme 740 kr./MWh
Afbrydelig varme 680 kr./MWh
Afregningspris for vedvarende energi (i byer uden vandkraft) 0,74 kr./kWh

Nukissiorfiits Prisblad nr 35 – fra 1 august 2019

Vandkørselstakster

Læs pressemeddelelse om sænkning af varmepriser pr. 1. september 2018 (2. okt. 2018).

Læs pressemeddelelse om nyt prissystem pr. 1. januar 2018 (1. dec. 2017).

Særlige priser for fiskeindustrien

Fiskeindustrien er en af de store forbrugere af el og vand. Samtidig er fiskeindustrien samfundets vigtigste eksportør af varer til udlandet. Derfor er det via finansloven fastsat, at fiskeindustrien skal have en rabat i forhold til andre erhverv og private. Således skal fiskeindustrien kun betale 41,5 % af prisen for, hvad det koster for Nukissiorfiit at producere el og vand ved deres pågældende placering. Men prisen kan dog aldrig overstige de normale takster.

Det betyder, at der er forskel på fiskeindustriens takster for el og vand rundt omkring i landet. Er der nem adgang til rigelige mængder vand, betales der ned til 7,89 kroner for en kubikmeter. Tilsvarende hvis Nukissiorfiits omkostninger ved produktion af energi er lave, betaler fiskeindustrien 66 øre pr. kWh.

Tidligere havde man takster, der afspejlede Nukissiorfiits produktionsomkostninger for el og vand i alle byer og bygder og for alle kunder, både private og erhvervskunder. Dette system blev dog udfaset ved indførelsen af ensprissystemet den 1. januar 2018.

Enhedsomkostninger

Enhedsomkostninger viser udgifter til produktion af el, vand og varme i de enkelte byer og bygder.

Enhedsomkostninger 2018

Enhedsomkostninger 2017

Enhedsomkostninger 2016

Enhedsomkostninger 2015

Enhedsomkostninger 2014