Målere og aflæsning

Hvornår aflæses mine målere?

Dit forbrug i fx januar (1. januar – 31. januar) bliver endeligt aflæst i begyndelsen af februar måned. Regningen er klar cirka midt i måneden. Derefter sendes januarregningen med post, e-mail eller Betalingsservice, så du har den senest i slutningen af februar måned. Regningen for forbruget i januar har derfor forfaldsdato i starten af marts.

Hvad er fjernaflæsning?

Med fjernaflæsning henter Nukissiorfiit automatisk data om dit faktiske forbrug via nettet. Måleren sender hver dag dine forbrugsoplysninger til Nukissiorfiit, hvor oplysningerne gemmes, så du undgår selv at skulle foretage aflæsning af målerne.

Hvorfor har jeg to elmålere?

Hvis du har to elmålere, er det højst sandsynligt, fordi du har en måler til almindeligt strømforbrug og en måler til elvarme. Du er altid velkommen til at kontakte Kundeservice, hvis du skulle være i tvivl.

Hvorfor skal jeg betale et til- og afmeldingsgebyr?

Vores personale bruger tid på at oprette og slette kunder i systemet. Hvis du har NemID kan du dog gratis til- og afmelde dine målere på www.sullissivik.gl.

Hvorfor skal jeg betale en målerafgift?

Målerafgift er den afgift, som du betaler for at have en eller flere målere installeret i dit hjem. Målerne sørger for at tælle dit forbrug af el, vand og varme, som aflæses ved fjernaflæsning.