Klager

Hvis du er utilfreds med Nukissiorfiits leverancer eller regninger med mere, kan du klage til:

Nukissiorfiit
Kundeservice
Postboks 1080
3900 Nuuk
lg.ti1568967731ifroi1568967731ssiku1568967731n@eci1568967731vrese1568967731dnuk1568967731

Nukissiorfiits afgørelser kan ankes til:

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning
Imaneq 1A
Postboks 1601
3900 Nuuk
Telefon: (+299) 345000
lg.qo1568967731nan@n1568967731iisi1568967731