Gode råd hvis forsyningen svigter

Tjek din egen installation
Hvis dine naboer har el/vand/varme, er det en god ide at kontrollere dine egne installationer. Tjek f.eks. om HFI- eller HPFI-relæet er slået fra, eller om sikringerne er sprunget. Både sikringer og relæ findes som regel ved elmåleren.

Såfremt relæ og sikringer er i orden, kontakt da din el-installatør.

Hvis du oplever svigt i din fjernvarme og din nabo har varme, så kontakt din vvs-installatør.

Hvis din vandforsyning mangler, og din nabo har vand, så tjek indstillinger samt hvorvidt din antifrostsikring er tændt. Det gør du på dit HFI- og HPFI-relæ

Det kan også være, fordi vi har lukket for din leverance pga. manglende betaling. Læs mere på lukket for strømmen

 

Sådan tjekker du dine sikringer

Er der kun strømsvigt i nogle af boligens rum, så tjek følgende:

Sikringer:

 • I enden af hver sikring sidder en lille “perle”. Er den faldet ud/sidder den løs, så er sikringen sprunget
 • Er det tilfældet, så start med at slukke for gruppeafbryderen og dernæst alle afbrydere og stikkontakter i de rum, som mangler strøm
 • Skift derefter sikringen i gruppeafbryderen og tænd for den
 • Tænd herefter en kontakt af gangen i rummene. Hvis sikringen springer, når du tænder for kontakten, så har du fundet årsagen til strømafbrydelsen. Det kan f.eks. være en defekt lampe eller et defekt apparat.

Automatsikringer:

 • Sluk for alle afbrydere og stikkontakter i de rum, som mangler strøm
 • Slå automatsikringen til
 • Tænd herefter en kontakt af gangen i rummene. Hvis sikringen slår fra, når du tænder en kontakt, så har du fundet årsagen til, at strømafbrydelsen. Det kan f.eks. være en defekt lampe eller et defekt apparat.

Er der ingen strøm  noget sted i hele huset, så tjek følgende:

 • Ved gruppetavlen sidder der en HFI/HPFI-afbryder. Den kan godt slå fra, uden der springer en sikring
 • Er afbryderen slået fra, så slå den til igen
 • Vil den ikke slå til, så sluk for alle gruppeafbrydere på tavlen
 • Slå herefter HFI/HPFI-afbryderen til og tænd en gruppeafbryder ad gangen
 • Når HFI/HPFI slår fra, har du fundet den gruppe, hvor der er et problem
 • Følg herefter punkterne, som er beskrevet ovenfor
 • Kan du ikke lokalisere den fejl, som udløser strømsvigt, så kontakt en autoriseret elinstallatør.

Print denne side ud og læg den ved din el-tavle/sikringsgruppe. Så har du den lige ved hånden, hvis der skulle opstå problemer med strømsvigt.