Driftsforstyrrelser

På denne side annonceres alle aktuelle driftsforstyrrelser. Det omfatter planlagte afbrydelser af el-, vand- eller varmeforsyning som følge af fx renoveringer eller udvidelser af Nukissiorfiits net. Ikke-planlagte driftsforstyrrelser fremgår også af listen, så snart de registreres af Nukissiorfiit, og så længe de er aktuelle.

Afbrydelse i Nuuk

Startdato: 17-07-2019

Slutdato: 17-07-2019

Driftinformation for borgere i Nuuk På grund af planlagt vedligeholdelses arbejde vil der onsdag den 17/7-2019 være afbrydelse af vandforsyningen fra klokken 09.30 til 10.00, i Nuussuaq.

Planlagt afbrydelse i Qaqortoq

Startdato: 18-07-2019

Slutdato: 18-07-2019

På grund af planlagt reparation på fjernvarmerør d. 18/7-2019, vil der være afbrydelse af varmeforsyningen ved vejene Walsøevej, Skolevej, Bjerges sti og dele af Vestervej, fra kl. 08.00 til kl. 20.00