Information til samarbejdspartnere

Er du samarbejdspartner, eller vil du vide mere om Nukissiorfiits krav til sine samarbejdspartnere, kan du finde information her.

Dokumentationsmanual

Alle parter, der arbejder med anlæg og drift af Nukissiorfiits produktionsanlæg, skal følge retningslinjerne i Nukissiorfiits dokumentationsmanual for produktionsanlæg. Hent Nukissiorfiits dokumentationsmanual her.

Dokumentationen for Nukissiorfiits produktionsanlæg skal udarbejdes i en form og udførelse, der muliggør en problemfri vedligeholdelse og arkivering af materialet, således der til stadighed foreligger ajourført og tilgængelig dokumentation på anlæggene.

Fakturering

Proceduren for fremsendelse af fakturaer til Nukissiorfiit er:

Spørgsmål kan rettes til Nukissiorfiits indkøbsafdeling: .

Vejledninger og blanketter

Nukissiorfiits samarbejdspartnere kan her finde relevante blanketter og vejledninger på følgende sider: