Information til samarbejdspartnere

Er du samarbejdspartner, eller vil du vide mere om Nukissiorfiits krav til sine samarbejdspartnere, kan du finde mere information her.

Dokumentationsmanual

Alle parter, der arbejder med anlæg og drift af Nukissiorfiits produktionsanlæg, skal følge retningslinjerne i Nukissiorfiits dokumentationsmanual for produktionsanlæg. Hent Nukissiorfiits dokumentationsmanual her.

Dokumentationen for Nukissiorfiits produktionsanlæg skal udarbejdes i en form og udførelse, der muliggør en problemfri vedligeholdelse og arkivering af materialet, således der til stadighed foreligger ajourført og tilgængelig dokumentation på anlæggene.

Fakturering

Proceduren for fremsendelse af fakturaer til Nukissiorfiit er:

  • Faktura skal fremsendes elektronisk til lg.ti1563476379ifroi1563476379ssiku1563476379n@rot1563476379iderk1563476379
  • Sælgers selskabsnavn, adresse og CVR/GER skal fremgå af fakturaen.
  • Fakturaen skal indeholde fakturanummer og fakturadato.
  • Fakturaen skal være påført leveringsdato for den fakturerede vare/ydelse.
  • Faktura skal være påført Nukissiorfiits indkøbsordre-/rekvisitions-/kontraktnummer og kontaktperson.
  • Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser skal fremgå af fakturaen og skal matche den fremsendte indkøbsordre.
  • Betalingsbeløb og valuta skal fremgå af fakturaen.
  • Bankkonto eller IBAN-nr. og SWIFT-kode skal fremgå af fakturaen.

Spørgsmål kan rettes til Nukissiorfiits indkøbsafdeling: lg.ti1563476379ifroi1563476379ssiku1563476379n@beo1563476379kdni1563476379.

Vejledninger og blanketter

Nukissiorfiits samarbejdspartnere kan her finde relevante blanketter, brochurer og vejledninger vedrørende el: