Rengøring af Nukissiorfiit kontor & elværk i Qasigiannguit

Nukissiorfiit, udbyder som ordregiver nedenstående opgave i offentlig licitation.

Rengøring af Nukissiorfiit kontor & elværk i Qasigiannguit

Opgaven omfatter i korte træk daglig rengøring inklusiv gangarealer, køkken, kantine, toilet- og badefaciliteter samt fællesarealer m.v. Der ønskes tillige timepris på ekstra-arbejder.

Opgaven udbydes i en hovedopgave, der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet ikke har ubetalt forfalden gæld.

Arbejdet forventes op startet den 01. marts 2019, med en kontrakt løbetid på 3 år.

Dato:

05. februar 2019

Licitation:

26. februar 2019 Kl. 12:00

Offentlig licitation

Sted:

Nukissiorfiit Qasigiannguit

Postboks 511

3953 Qasigiannguit

Kontor Poul Hansensvej 80. sal

I overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

05. februar 2019

Hos:

Japhet Jansen

På mail lg.ti1566364007ifroi1566364007ssiku1566364007n@JPJ1566364007

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet » økonomisk mest

fordelagtige tilbud «.