Pas170.43.002 Fundament til ny vintervandstank – Qaanaaq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 170.43.002

Qaanaaq

Fundament til ny vintervandstank

Opgaven udbydes i fagentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Entreprisen er:

Jord- og terrænentreprise

Omfattende terrænarbejde og støbning af fundament til

  1. 5000 m³ tank, diameter 23 m og højde 12 m.

Rustfri ståltanke med isolering er bygherreleverance.

Arbejdet omfatter jordarbejder. For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i maj 2019 med afslutning i september 2019. Tidsplan kan evt. forhandles med bygherre.

Dato:

  1. januar 2019

Licitation:

Tirsdag 19. marts 2019, kl. 10.00 GL. tid.

Sted:

Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Bo Østergaard Nielsen

lg.ti1566362975ifroi1566362975ssiku1566362975n@noo1566362975b1566362975

+299 34 95 91

+299 54 75 18

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

En uge før licitationsdatoen