Pas092.42.002 Attu Nyt vandværk og råvandsledning – Nuuk

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 092.42.002

Attu

Nyt vandværk og råvandsledning

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Opførelse af ny vandværksbygning og forlængelse af eksisterende råvandsledning med ca. 1750 m afsluttet med nyt indtagsbygværk. Samtidigt med denne opgave udføres vandværksinstallationer under anden opgave.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i april 2019 med afslutning i september 2019. Tidsplan kan evt. forhandles med bygherre.

Dato:

  1. januar 2019

Licitation:

Fredag 22. februar 2019, kl. 11.00 GL. tid.

Sted:

Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2

Informationsmaterialet bestilles hos:

Søren Christian Frederiksen

lg.na1566438325lpuni1566438325@fcs1566438325

+299 34 37 15

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit og Inuplan i hænde senest:

 

En uge før licitationsdatoen