Pas. nr. Udskiftning af ca. 460 m vandledning – Ilulissat

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

Udskiftning af HVL fra B-88 til Pkt. 44 i Ilulissat
Pas nr. 120.45.021

Opgaven omfatter udskiftning af cirka 460 meter hovedvandledning fra Vandværkets værksted B-88 til ventilbrønd i pkt. 44 ved krydset mellem Kussanngajannguaq og Tobias Gabrielsen Aqq.

Vandledningen udføres med komplet el-frostsikringsanlæg.

Udskiftningen udføres i 2019.

Opgaven udbydes i hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter:

  • Jord- og betonarbejde
  • VVS-arbejde
  • EL-arbejde

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet skal opstartes i juni 2019 med afslutning i september 2019.

Dato:

Mandag den 11.03.2019

Licitation:

Onsdag den 03.04.2019 kl. 10.00.

Offentligt udbud

Sted:

Nukissiofiits Hovedkontor
Isortarfimmut 3

Postboks 1090

3900 Nuuk

på Morten Koldbys kontor

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Hos:

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.