PAS NR.081.42.000 Nyt vandværk i Itilleq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

PAS NR.081.42.000

Nyt vandværk i Itilleq

Nyt vandvandværk i Itilleq og oprydning i den gamle vandværk.

Opgaven udbydes i hovedentreprise.

Arbejdet omfatter sprængningsarbejde, betonarbejde, tømrerarbejde, VVS arbejde, malerarbejde, og el-arbejde.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet skal opstartes senest d. 20. juli 2019 med afslutning 20. september 2019.

Dato:

  1. juni 2019

Licitation:

(Onsdag 10. juli 2019 kl. 10.00 GL. tid.)

Sted:

(Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 3)

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

(lg.it1566364079nasam1566364079@ojm1566364079

+299 86 75 00)

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet (»laveste pris«, »for bygherren mest fordelagtige«.)

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

(kl.12:00. Onsdag 3. juli 2019)