Pas. nr. 080.25.021Innaallagissap aqqutaanik annertusaaneq. Kabelit 10 kV kabelinik eqiteriviup aamma innaallagissiorfiup akornanni aammattaaq Akiani transformerstationi nutaaq – Sisimiuni

Nu­kis­si­or­fiit sa­naar­tor­tit­si­su­tut su­li­as­saq ma­tu­ma ki­ngu­li­a­niit­toq ta­ma­nut am­ma­su­mik su­li­a­ri­u­man­nit­tus­sar­si­uup­paa.

Pas. nr. 080.25.021 Sisimiuni innaallagissap aqqutaanik annertusaaneq. Kabelit 10 kV kabelinik eqiteriviup aamma innaallagissiorfiup akornanni aammattaaq Akiani transformerstationi nutaaq.

Innaallagissap aqqutaa 10 kV annertusarneqassaaq aammattaaq Akiani transformerstation nutaaq N39 pilersinneqassaaq. Suliassanut ilaapput innaallagissap aqqutaasa ilioraaffiinik assaaneq, kabelinik il.il. taakkununnga ilioraaneq, ilioraaffinnik matoorini. Aammattaaq Akiani nutaamik transformerstationi nutaaq N39 pilersinneqassaaq.

Su­li­as­saq ta­mak­ker­lu­gu a­taat­si­moor­tu­mik a­ki­sus­saaf­fi­gi­sas­san­ngor­lu­gu su­li­a­ri­u­man­nit­tuus­sar­si­uun­ne­qar­poq, taak­ku­nun­nga i­laap­put su­li­as­sa­mik pi­ler­saa­ru­si­or­neq, su­li­a­rin­nin­neq aam­ma su­li­as­sa­nik ta­ma­nik a­taat­si­moor­til­lu­git a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­neq aam­mat­taaq su­lif­fe­qar­fiit su­li­a­qar­tin­ni­ak­kat a­ki­li­gas­saan­nut a­taat­si­moor­tu­mik a­ki­sus­saaf­fe­qar­neq.

Su­li­as­sa­nut i­laap­put nu­na­le­ri­neq, su­li­as­sat in­naal­la­gi­a­le­ri­ner­mut tun­nga­sut aam­mat­taaq transfor­mer­sta­ti­o­nip toq­qa­vis­saa­nik nap­paa­neq il.il.

Ne­qe­roo­ru­te­qar­toq su­li­as­sa­mut i­laa­tin­ne­qas­sa­gu­ni taa­va ne­qe­roo­ru­te­qar­tup Nu­kis­si­or­fiit at­si­or­tit­ta­gaat I­lu­moor­lu­in­nar­tu­mik na­lu­naa­rut at­si­or­sin­naa­sa­ri­a­qar­paa aam­mat­taaq a­ki­le­raa­ru­se­rif­fim­mit up­per­nar­sar­tis­sa­vaa, su­lif­fe­qar­fik ne­qe­roo­ru­te­qar­toq aam­mat­taaq su­lif­fe­qar­fiit su­li­a­qar­tin­ni­ak­kat a­ki­li­gas­saa­reer­su­nik a­kiit­so­qan­ngit­sut.

Su­li­neq aal­lar­tin­ne­qar­sin­naa­voq maa­ji­mi 2019 naam­mas­si­ne­qas­sal­lu­ni septemba­ri­mi 2019.

Ulloq:

17.januar 2019

Suliariumannittussarsiuussineq:

Tallimanngorneq 22. februar 2019, nal. 10.00 Kalaallit Nunaata nalunaaqutaa.

Sumiiffik:

Nukissiorfiit Qullersaqarfiat Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Ataatsimiittarfik 2

neqerooruteqartut peqataarusussinnaasut najuukkumasut peqataatillugit.

Paasissutissat uannga pissarsiarineqarsinnaapput:

Martin Lucas Jensen

lg.ti1566439520ifroi1566439520ssiku1566439520n@jla1566439520m1566439520

+299 34 96 44

+299 28 55 22

Neqerooruteqarnissamut atortussat elektroniskiusumik nassiunneqassapput.

Sanaartortitsisoq imminut piginnaatippoq neqeroorutinik tiguneqartunik arlaannaannilluunniit akuerisaqannginnissaminut.

Suliassaq tunniunneqassaaq

»akigitinneqartoq minnerpaaq« tunngavigalugu.

Nukissiorfinnut apeqqutit kingusinnerpaamik tiguneqarsimassapput: 

Nal.12:00. Tallimanngorneq, ulloq 15. februar.