Pas. nr. 080.25.021 Opgradering af elnettet.10 kV kabler mellem koblingsstation og Elværk, samt ny transformerstation på Akia – Sisimiut

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas. nr. 080.25.021 Opgradering af elnettet i Sisimiut.10 kV kabler mellem koblingsstation og Elværk, samt ny transformerstation på Akia.

10 kV elnettet skal opgraderes, samt at der skal etableres en ny transformerstation N39 på Akia.
Arbejdet omfatter opgravning af tracéer, nedlægning af kabler m.m., tildækning af tracéer. Der skal også etableres en ny N39 transformerstation på Akia.

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter jordarbejder, el-arbejder samt opførelse af fundament til transformerstation mm.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i maj 2019 med afslutning i september 2019.

Dato:

17.januar 2019

Licitation:

Fredag d. 22. februar 2019, kl. 10.00 GL. tid.

Sted:

(Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2)

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Martin Lucas Jensen

lg.ti1566435897ifroi1566435897ssiku1566435897n@jla1566435897m1566435897

+299 34 96 44

+299 28 55 22

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

kl.12:00. Fredag d. 15. februar.