Pas Nr. 070.35.012 Etablering af ny Fjernvarme fra B-500 til B-159 – Maniitsoq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas070.35.012

Etablering af ny FJV fra B-500 til B-159

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter jordarbejder og VVS-arbejder.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i juni 2019 med afslutning i september 2019/2020.

Dato:

(13.maj 2019)

Licitation:

(Tirsdag 4. juni 2019, kl. 10.00 GL. tid.)

Sted:

(Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2)

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

(Martin Lucas Jensen

lg.ti1568629239ifroi1568629239ssiku1568629239n@jla1568629239m1568629239

+299 34 96 44

+299 28 55 22)

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

(kl.12:00. Tirsdag d. 28. Maj.)