( AFLYST )Pas. nr. 070.22.001 Koblingshus med fundament – Maniitsoq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

070.22.001 Koblingshus med fundament i Maniitsoq

I forbindelse med nedlæggelse af gamle elværk i B-1 i Maniitsoq, skal der opføres et koblingshus med punktfundament til de installationer der ligger i B-1.

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter Terræn- og jordarbejder, betonarbejder, smedearbejder, tømrerarbejder og kontrolarbejde.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i maj2019 med afslutning i september 2019.

Dato:
3. august 2018

Licitation:
Tirsdag d. 30 oktober 2018 kl. 10.00 GL tid. ( AFLYST )

Sted:
Nukissiorfiits EGT, Eqqaavik Nye elværk, 3912 Maniitsoq

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:
Casper Clausen. Telefon 817058/520838
lg.ti1568629269ifroi1568629269ssiku1568629269n@CSA1568629269C1568629269

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:
Kl. 12.00 fredag d. 23 oktober.