PAS nr. 060.45.89 – HVL Saqqarlernut

Opgaven omfatter i hovedtræk følgende:

Etablering af ca. 270 meter hovedvandledning ved Saqqarlernut, heraf ca. 25 meter over terræn ophængt under terræntrappe.

Etablering af el-frostsikringsanlæg.

Opgaven udbydes i følgende fagentrepriser:

  • Entreprise nr. 1: Jord- og terrænarbejder
  • Entreprise nr. 2: VVS-arbejder
  • Entreprise nr. 3: El-arbejder

Der afgives tilbud på en eller flere entrepriser.

Samtidig og sideordnet hermed gives der tilbudsgiverne mulighed for at afgive et hovedentreprisetilbud.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfalden gæld.

Arbejdet kan op-startes i maj 2020 med afslutning i september 2020.

Download pdf