PAS nr. 060.45.89 Etablering af Hovedvandledning Saqqarlernut – Nuuk

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

PAS nr. 060.45.89

HVL Saqqarlernut

Opgaven omfatter i hovedtræk følgende:

Etablering af ca. 270 meter hovedvandledning ved Saqqarlernut, heraf ca. 25 meter over terræn ophængt under terræntrappe.

Etablering af el-frostsikringsanlæg.

Opgaven udbydes i følgende fagentrepriser:

  • Entreprise nr. 1: Jord- og terrænarbejder
  • Entreprise nr. 2: VVS-arbejder
  • Entreprise nr. 3: El-arbejder

Der afgives tilbud på en eller flere entrepriser.

Samtidig og sideordnet hermed gives der tilbudsgiverne mulighed for at afgive et hovedentreprisetilbud.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfalden gæld.

Arbejdet kan opstartes i ultimo maj 2019 med afslutning i august 2019.

Dato:

12-03-2019

Licitation:

27-03-2019

Kl. 10.00

Offentlig licitation

Sted:

Inuplan A/S

Issortarfimmut 13

3900 Nuuk

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Fra 12-03-2019

Hos:

Inuplan A/S

Tlf: +299 343712

Mail: psa@inuplan.gl

Tvivlsspørgsmål

Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som teknisk art, skal være Inuplan A/S i hænde senest:

  1. marts 2019, kl. 12.00

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.