PAS nr. 060.45.89 erngup aqqutaanik pingaarnermik pilersitsineq Saqqarlernut – Nuuk

Nu­kis­si­or­fiit sa­naar­tor­tit­si­su­tut su­li­as­saq ma­tu­ma ki­ngu­li­a­niit­toq ta­ma­nut am­ma­su­mik su­li­a­ri­u­man­nit­tus­sar­si­uup­paa.

PAS nr. 060.45.89

HVL Saqqarlernut

Pingaarnersiorlugit suliassamut ilaasut tassaapput:

Saq­qar­ler­nut eq­qaan­ni er­ngup aq­qu­taa­nik pi­ngaar­ner­mik 270 me­te­rit mis­saan­nik i­so­rar­tus­su­si­lim­mik pi­ler­sit­si­neq, taas­su­ma i­laa 25 me­te­rit mis­saan­nik i­so­rar­tu­ti­gi­soq nu­nap qaa­va­ti­gut inger­lat­sin­ne­qas­saaq tum­meq­qat a­taan­nut ni­vi­nga­til­lu­gu.

Qe­ri­soor­na­veer­saat in­naal­la­gi­ar­tor­toq ik­kus­sor­ne­qas­saaq.

Suliassaq suliatigut akisussaaffigisassanngorlugu neqerooruteqarfigeqquneqarpoq:

  • Suliassaq normu 1: Nunami aamma nunap qaavani suliassat
  • Suliassaq normu 2: Suliassat VVS-imut attuumassuteqartut
  • Suliassaq normu 3: Innaallagialerinermik suliassat

Su­li­as­saq a­taa­seq i­ma­luun­niit su­li­as­sat ar­lal­lit ne­qe­roo­ru­te­qar­fi­gi­ne­qas­sap­put.

Ta­ma­tu­mun­nga i­lu­ti­gi­til­lu­gu aam­ma sa­ni­a­ti­gut ne­qe­roo­ru­te­qar­ni­ar­tu­nut pe­ri­ar­fis­siis­su­ti­gi­ne­qar­poq su­li­as­sat a­taat­si­moor­tu­mik ta­mak­ker­lu­git su­li­a­ri­sas­san­ngor­lu­git ne­qe­roo­ru­te­qar­nis­sa­min­nut.

Ne­qe­roo­ru­te­qar­toq su­li­as­sa­mut i­laa­tin­ne­qas­sa­gu­ni taa­va ne­qe­roo­ru­te­qar­tup Nu­kis­si­or­fiit at­si­or­tit­ta­gaat I­lu­moor­lu­in­nar­tu­mik na­lu­naa­rut at­si­or­sin­naa­sa­ri­a­qar­paa aam­mat­taaq a­ki­le­raa­ru­se­rif­fim­mit up­per­nar­sar­tis­sa­vaa, su­lif­fe­qar­fik ne­qe­roo­ru­te­qar­toq aam­mat­taaq su­lif­fe­qar­fiit su­li­a­qar­tin­ni­ak­kat a­ki­li­gas­saa­reer­su­nik a­kiit­so­qan­ngit­sut.

Su­li­aq aal­lar­tin­ne­qar­sin­naa­voq maa­ji 2019-i­mi naam­mas­si­ne­qar­lu­ni a­u­gusti 2019.

Ulloq:

12-03-2019

Suliariumannittussarsiuussineq:

27-03-2019

Nal. 10.00

Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussineq

Sumiiffik:

Inuplan A/S

Issortarfimmut 13

3900 Nuuk

neqerooruteqartut peqataarusussinnaasut najuukkumasut peqataatillugit.

Neqerooruteqarnissamut atortussat inniminnerneqassapput

Ulloq 12-03-2019

Uani:

Inuplan A/S

Tlf: +299 343712

Mail: psa@inuplan.gl

Nalorninermi apeqqutit

Apeqqutaajunnartut suliariumannittussarsiuussinermut tunngasut taamatullu teknikimut tunngasut Inuplan A/S-mit tiguneqarsimassapput kingusinnerpaamik:

  1. marts 2019, nal. 12.00

Neqerooruteqarnissamut atortussat elektroniskiusumik nassiunneqassapput.

Sanaartortitsisoq imminut piginnaatippoq neqeroorutinik tiguneqartunik arlaannaannilluunniit akuerisaqannginnissaminut.

Suliassaq tunniunneqassaaq

»akigitinneqartoq minnerpaaq« tunngavigalugu.