PAS nr. 060.35.026 Ny fjernvarmeledning ved Jagtvej – Nuuk

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

PAS nr. 060.35.026

Nuuk, Ny fjernvarmeledning ved Jagtvej

Opgaven omfatter i hovedtræk følgende:

Etablering af ny ca. 575 meter fjernvarmeledning ved Jagtvej, Svend Jungep Aqq. og Nuukullak

Etablering af ny ca. 225 meter hovedvandledning ved Svend Jungep Aqq. og Nuukkullak.

Etablering af el-frostsikringsanlæg.

Opgaven udbydes i følgende fagentrepriser:

  • Entreprise nr. 1: Jord- og terrænarbejder
  • Entreprise nr. 2: VVS-arbejder
  • Entreprise nr. 3: El-arbejder

Der afgives tilbud på en eller flere entrepriser.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfalden gæld.

Arbejdet kan opstartes primo juni 2019 med afslutning medio september 2020.

Dato:

24-04-2019

 

Licitation:

16-05-2019

Kl. 10.00

 

Offentlig licitation

 

Sted:

Inuplan A/S

Issortarfimmut 13

3900 Nuuk

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Fra 17-04-2019

Hos:

Inuplan A/S

Tlf: +299 343712

Mail: lg.na1557869480lpuni1557869480@ngn1557869480

Tvivlsspørgsmål

Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som teknisk art, skal være Inuplan A/S i hænde senest:

  1. 9. maj 2019, kl. 12.00

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.