PAS nr. 060.35.026 Ny fjernvarmeledning ved Jagtvej – Nuuk

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

PAS nr. 060.35.026

Nuuk, Ny fjernvarmeledning ved Jagtvej

Opgaven udbydes i hovedentreprise og omfatter i hovedtræk følgende:

Etablering af ny ca. 575 meter fjernvarmeledning ved Jagtvej, Svend Jungep Aqq. og Nuukullak

Etablering af ny ca. 225 meter hovedvandledning ved Svend Jungep Aqq. og Nuukkullak.

Etablering af el-frostsikringsanlæg.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfalden gæld.

Arbejdet kan opstartes i 2019 med afslutning primo oktober 2020.

Dato:

04-06-2019

Licitation:

24-06-2019

Kl. 10.00

Offentlig licitation

Sted:

Inuplan A/S

Issortarfimmut 13

3900 Nuuk

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Fra 04-06-2019

Hos:

Inuplan A/S

Tlf: +299 343712

Mail: lg.na1568629566lpuni1568629566@ngn1568629566

Tvivlsspørgsmål

Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som teknisk art, skal være Inuplan A/S i hænde senest:

  1. juni 2019, kl. 12.00

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.