Pas nr.: 060.26.49 Ny netstation N096 ved Svend Jungep aqq. – Nuuk

UDBUDSSKRIVELSE (US) af den 15. december 2018
Pas nr.: 060.26.49 el-ledningsarbejder
Hovedentreprise: Ny netstation N096 ved Svend Jungep aqq.
Hermed udbydes til offentlig licitation over ovenanførte hovedentreprise, sendes udbudsmaterialet som
beskrevet nedenfor.
For licitationen gælder Inatsisartutlov nr. 11 af 2.december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og
anlægssektoren.
Udbudsmaterialet er specificeret i vedhæftede bilagsfortegnelse, og De skal straks sikre Dem, at alt det
anførte materiale er medsendt denne skrivelse.
Tildelingskriteriet er laveste pris.
For at entreprenøren kan komme i betragtning til at udføre opgaven, skal han underskrive Nukissiorfiits
“Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.m.”
Vedståelsesfristen er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen.
Tilbud stiles til Nukissiorfiit og indgives i lukket kuvert (gælder også for telefaxerede tilbud) med
firmanavn og påskrift:
“Offentlig licitation – Nuuk – Ny transformerstation N096 ved Svend Jungep aqq.
Omlægning af el-forsyningsnet. PAS NR. 060.26.49”
Dato og klokkeslæt for licitationen.
Licitationen afholdes: 23. januar 2019 kl. 14:00
på Nukissiorfiits Energitjeneste, møderummet, Sarfaannguit 2A, 3900 Nuuk i overværelse af de bydende,
der måtte ønske at være tilstedt.
Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller email, skal det adresseres til:
Sarfaannguit 2A
Postboks 1004
3900 Nuuk
Eventuelle spørgsmål, såvel hvad angår licitationen som teknisk art, rettes til
Nukissiorfiit fax +299 342292, e-mail REGJ@nukissiorfiit.gl senest 1 uge før licitationstidspunktet.
Med venlig hilsen
Nukissiorfiit
Kontaktperson: Reginald Jensen
Vedlagt:
Bilag 1, Fortegnelse over det særligt udarbejdede udbudsmateriale.
Bilag 1 fortegnelse til udbudsskrivelsen (US) for:
Ny transformerstation N096 ved Svend Jungep aqq. Omlægning af el-forsyningsnet. PAS NR. 060.26.49
1. Udbudsskrivelse (US) af 15. december 2018
2. Fællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland (AP95) af
november 1995 (ikke medsendt)
3. Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) for udførelse af samtlige arbejder af
Ny transformerstation N096 ved Svend Jungep aqq. Omlægning af el-forsyningsnet. PAS NR. 060.26.49
4. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse i SA
5. Særlige betingelser (SB) samtlige arbejder af
Ny transformerstation N096 ved Svend Jungep aqq. Omlægning af el-forsyningsnet. PAS NR. 060.26.49
Bilag nr. 1: Supplerende bestemmelser (SUP) forekommer ikke.
Bilag nr. 2: Oplysninger om fordelingslisternes positioner (TBL)
Bilag nr. 3: Kvalitetssikring og dokumentation
Bilag nr. 4: Plan for sikkerhed & Sundhed (PSS).
6. Nukissiorfiits “Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.m.”