PAS NR.010.42.004 Ombygning af Nanortalik vandværk

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

PAS NR.010.42.004

Ombygning af Nanortalik vandværk

Eksisterende vandværk skal ombygges og klargøres til nye procesanlæg.

Opgaven udbydes i fagentreprise.

Arbejdet omfatter betonarbejde, tømrerarbejde, VVS arbejde og malerarbejde.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes 1. april 2019 med afslutning 1. august 2019.

Dato:

  1. februar 2019

Licitation:

(Torsdag 21. marts 2019 kl. 10.00 GL. tid.)

Sted:

(Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2)

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

(John Telling

jote@ramboll.gl

+299 34 82 73)

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet (»laveste pris«)

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

(kl.12:00. Fredag 12. marts 2019)