Pas 170.43.002 Qaanaaq Nedtagning af Garage B-398 og nedbrydning af fundament. Nedbrydning af rørværksted B-194. Genopførsel af garage ved B-194.

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 170.43.002 Qaanaaq

Nedtagning af Garage B-398 og nedbrydning af fundament. Nedbrydning af rørværksted B-194.

Genopførsel af garage ved B-194.

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter jordarbejder og tømrerarbejder For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i februar 2019 med afslutning i september 2019.

Dato:

  1. december 2018

Licitation:

Torsdag 24. januar 2019, kl. 10.00 GL. tid.

Sted:

Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Bo Østergaard Nielsen

boon@nukissiorfiit.gl

+299 34 95 91

+299 54 75 18

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

En uge før licitationsdatoen.