Pas.165.42.000 Fundament til vandværk i Tasiusaq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas.165.42.000

Fundament til vandværk i Tasiusaq

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter beton- og tømrerarbejde

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes juni 2019 med afslutning juli 2019

Dato:

  1. oktober 2018

Licitation:

Torsdag 29. november 2018, kl. 10.00 GL. tid.

Sted:

Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Bo Østergaard Nielsen

lg.ti1568629483ifroi1568629483ssiku1568629483n@noo1568629483b1568629483

+299 34 95 91

+299 54 75 18

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest

en uge før licitationen