Pas 120.37.001 Højspændingsledning til Royal Greenland – Ilulissat

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 120.37.001

Højspændingsledning til Royal Greenland i Ilulissat

Projektet omfatter etablering af ny højspændingsledning fra

transformerstationen 60/10 kV B-1981 til netstation N23 i Royal Greenlands fabriksbygning B-120.

Opgaven udbydes i hovedentreprise, der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter jord- og betonarbejder, tømrerarbejder og smedearbejder.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i maj2019 med afslutning 13.september 2019.

Dato:

  1. april 2019

Licitation:

Onsdag 15. maj 2019, kl. 10.00 GL. tid.

Sted:

Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Masanti A/S e-mail lg.it1568629328nasam1568629328@jvm1568629328 eller Bo Østergaard Nielsen

lg.ti1568629328ifroi1568629328ssiku1568629328n@noo1568629328b1568629328

+299 34 95 91

+299 54 75 18

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit eller Masanti i hænde senest:

En uge før licitationen