Pas 100.61.000 Ny adm. Bygning i Aasiaat OBS: Ny licitationsdato den 18. august

Kontorbyggeri i 2 etager med et samlet nettoareal på omkring 350m2.  Bygningen har en klassisk opbygning med sadeltag bygget op af en stålkonstruktion. Facaden fremstår i en systematisk fibercementbeklædning med markeret vinduer og døre i Nukissiorfiitblå.

Opgaven udbydes ifagentreprise med mulighed for hovedentreprise, der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

 

Arbejdet omfatter (ingeniørarbejde, jord- og terrænarbejder, betonarbejder, smedearbejder, tømrerarbejder, murerarbejder, snedkerarbejder, gulvlæggerarbejder, malerarbejder, VVS-arbejder, el-arbejder og kontrolarbejde).

 

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

 

OBS: Ny licitationsdato den 18. august med afslutning i slut november 2021.

Klik her for at se hele annoncen