Pas 071.42.002 Atammik. Vandværk, tilbygning til Elværk

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas071.42.002

Atammik. Vandværk, tilbygning til Elværk

Opgaven omfatter tilbygning til Elværket. Skal bruges som vandværk.

Opgaven udbydes i hovedentreprise, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter betonarbejder, jordarbejder, tømrer- og snedkerarbejder, VVS-arbejder, malerarbejder, el-arbejder og kontrolarbejde).

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes (i maj 2019) med afslutning (i september 2019).

Dato:

(26. marts 2019)

Licitation:

(Tirsdag 23. april 2019, kl. 10.00 GL. tid.)

Sted:

(Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 3)

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

lg.it1566363572nasam1566363572@alu1566363572

+299 81 71 12

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Spørgsmål skal være ula@masanti.gl i hænde senest:

kl.12:00. Torsdag d. 11. april.