Pas 071.42.002 Atammik. Imeqarfik, innaallagissiorfimmut allissutitut.

Nu­kis­si­or­fiit sa­naar­tor­tit­si­su­tut su­li­as­saq ma­tu­ma ki­ngu­li­a­niit­toq ta­ma­nut am­ma­su­mik su­li­a­ri­u­man­nit­tus­sar­si­uup­paa

Pas 071.42.002

Atammik. Imeqarfik, innaallagissiorfimmut allissutitut.

Suliassamut ilaavoq innaallagissiorfimmut allissutissaq. Imeqarfittut atorneqassaaq.

Suliassaq tamakkerlugu akisussaaffigisassanngorlugu suliariumannittussarsiuunneqarpoq suliarinninneq aqutsineq aamma suliassanik tamanik neqerooruteqarfiusussanik ataatsimoortumik ataqatigiissaarineq aammattaaq suliffeqarfiit suliaqartinneqarunnartut akisussaassuseqarneq.

Suliassanut ilaapput nunami suliaqarneq, sanasutut aamma snedkeritut suliaqarneq, ruujorilerisutut suliassat, suliassat innaallagissamut tunngasut aamma nakkutilliisutut suliassat.

Ne­qe­roo­ru­te­qar­toq su­li­as­sa­mut i­laa­tin­ne­qas­sa­gu­ni taa­va ne­qe­roo­ru­te­qar­tup Nu­kis­si­or­fiit at­si­or­tit­ta­gaat I­lu­moor­lu­in­nar­tu­mik na­lu­naa­rut at­si­or­sin­naa­sa­ri­a­qar­paa aam­mat­taaq a­ki­le­raa­ru­se­rif­fim­mit up­per­nar­sar­tis­sa­vaa, su­lif­fe­qar­fik ne­qe­roo­ru­te­qar­toq aam­mat­taaq su­lif­fe­qar­fiit su­li­a­qar­tin­ni­ak­kat a­ki­li­gas­saa­reer­su­nik a­kiit­so­qan­ngit­sut.

Suliaq aallartinneqarsinnaavoq (maajimi 2019)  naammassineqarluni (septembarimi 2019).

Ulloq:

(26. marts 2019)

Suliariumannittussarsiuussineq:

(Marlunngorneq 23. april 2019, nal. 10.00 Kalaallit Nunaata nalunaaqutaa)

Sumiiffik:

(Nukissiorfiit qullersaqarfiat Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Ataatsimiittarfik 3)

neqerooruteqartut peqataarusussinnaasut najuukkumasut peqataatillugit.

Paasissutissat uunga inniminnerneqassapput:

lg.it1566434625nasam1566434625@alu1566434625

+299 81 71 12

Neqerooruteqarnissamut atortussat elektroniskiusumik nassiunneqassapput.

Sanaartortitsisoq imminut piginnaatippoq neqeroorutinik tiguneqartunik arlaannaannilluunniit akuerisaqannginnissaminut.

Suliassaq tunniunneqassaaq akigitinneqartoq minnerpaaq tunngavigalugu.

Apeqqutit kingusinnerpaamik tiguneqarsimassapput: ula@masanti.gl

nal.12:00. Sisamanngorneq ulloq 11. april.