Pas 060.35.031 Ledningsarbejder ml. Nordhavnsværk (NHV) og Varmeværk Nuussuaq (VVN), Etape 2

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 060.35.031

Ledningsarbejder ml. Nordhavnsværk (NHV) og Varmeværk Nuussuaq (VVN), Etape 2

Nukissiorfiit skal have forbundet fjernvarmenettet i Nuuk og Nuussuaq, ved at lægge nye fjernvarmeledninger mellem varmeværk Nuussuaq og Nordhavnsværket, sammen med 2 stk. 60 kV. kabler. Samtidigt udskiftes hovedvandledning i området.

Arbejdet udbydes i nedennævnte fagentrepriser:

  1. Jord-, beton-, og tømmerarbejder
  2. VVS- arbejder

Sideordnet hermed gives der mulighed for at afgive tilbud i hovedentreprise.

Ved et hovedentreprisetilbud, der omfatter udførelsen, styringen og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét, samt hæftelsen for evt. underentreprenører, vil hovedentreprise-tilbuddet ved tilbudssammenligningen blive fratrukket et hovedentreprenørsalær.

Størrelsen af hovedentreprenørsalæret er 350.000 kr.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet op startes i 2019 med aflevering i september 2020.

Dato:

Fredag d. 15.02.2019

Licitation:

Fredag d. 08.03.2019 kl. 13.00 GL. tid.

Sted:

INUPLAN hovedkontor Issortarfimmut nr. 13

3900 Nuuk

Frokoststuen

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Ujarak R Petersen

URP@Inuplan.gl

+299 34 3713)

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris

Spørgsmål skal være Inuplan i hænde senest:

kl.13:00. d. 01.03.2019