Pas 050.45.028 Hovedvandledninger og fjernvarmeledninger – Paamiut

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Pas 050.45.028

Hovedvandledninger og fjernvarmeledninger i Paamiut 2019.

Opgaven udbydes i hovedentreprise, der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter udgravning, tilfyldning- samt regulerings- og retableringsarbejder.

Arbejdet omfatter udskiftning af vand- og fjernvarmerør inkl. tilslutningssteder og interimsvand- og varmeforsyning indtil permanent varme er påsat, og fjernelse af alle ikke anvendte ledninger og komponenter.

Arbejdet omfatter etablering af meldetrådssystem med meldcentral.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet op startes i maj 2019 med aflevering i september 2019.

Dato:

Fredag d. 15.02.2019

Licitation:

Torsdag d. 21.03.2019 kl. 10.00 GL. tid.

Sted:

INUPLAN hovedkontor Issortarfimmut nr. 13

3900 Nuuk

Frokoststuen

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Nivi H. Geisler

NHG@Inuplan.gl

+299 34 37 16

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris

Spørgsmål skal være Inuplan i hænde senest:

kl.10:00. d. 28.02.2019