PAS. 020.35.005 Udskiftning af forsyningsledninger fra varmeværk til Kulturhus i Qaqortoq

Entreprisen omfatter etablering af ny hovedvandledning, fjernvarmeledning, ny afløbsledning og telekabel. Ledningerne tilsluttes det eksisterende ledningsnet.

 

Ledningerne løber i fællestrace’ fra Varmeværket B-908 til Kulturhuset B-797.

 

Fjernvarmeledninger tilsluttes B-941 og B-942.

 

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

 

Arbejdet omfatter:

Jordarbejder

Smedearbejder

Vvs-arbejder

El-arbejder

 

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

 

Arbejdet kan opstartes i maj 2020 med afslutning i september 2020.

Se hele annoncen her.