Ny hovedvandledning op mod Affarlequtaa i Qasigiannguit.

Arbejderne udbydes i følgende hovedentreprise:
Hovedentreprisen
Projektet omfatter etablering af:
• ca. 212 meter hovedvandledning inkl. 2 sektionsventiler
monteret over terræn i isoleringskasse
• 2 sektionsventiler i ventilbrønde
• Etablering taphus
Hovedvandledning som føres over jord delvis i terræn er
beliggende ved Affarlequtaa i Qasigiannguit, og omfatter:
• Jordarbejder
• Vandledningsarbejder
• El-arbejder
Kriteriet for tildeling forudsætter, at der i tilbuddet vedlægges
Tro- og love-erklæring, hvoraf det skal fremgå, at bydende
maksimalt har forfaldende gæld til det offentlige på kr. 100.000,-
Arbejderne for Hovedentreprisen planlægges
udført i tidsrummet maj 2020 til 1. oktober 2020

Dowmload Pdf