Nuuk, Ny transformerstation Qinngorput PAS nr. 060.20.06

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

Nuuk, Ny transformerstation Qinngorput

PAS nr. 060.20.06

Det eksisterende overordnede elforsyningsnet i Nuuk med tilhørende bydele skal udbygges med en ny transformerstation i Qinngorput med tilhørende anlæg. Nybygning er på ca. 250 m2 som sammenbygges med eksisterende transformerstation.

Der etableres nye udendørs transformere på henholdsvis 132/60 kV og 60/10 kV som opføres på betonfundamenter.

I den nye bygning indbygges 60 kV koblingsanlæg, og der etableres nyt 10 kV koblingsanlæg.

Der udføres kabelarbejde mellem transformere og bygning.

Bygning opføres på betonfundamenter.

Overbygning er med en stålkonstruktion som lukkes med tag- og vægelemen ter.

Opgaven udbydes med følgende fagentrepriser med mulighed for hovedentreprise.

Entreprise nr. 2:                                                               Betonarbejde

Entreprise nr. 3:                                                               Tømrer-/snedkerarbejde

Entreprise nr. 4:                                                               Malerarbejde

Entreprise nr. 5:                                                               VVS-arbejde

Entreprise nr. 6:                                                               Elarbejde (bygning)

Entreprise nr. 7:                                                               Elektriske installationer

Tilhørende jord-, udsprængnings- og terrænarbejde pågår under særskilt entreprise.

Ved hovedentreprisetilbud (E2-E7) sker sammenligning ved at der fratrækkes et beløb svarende til det merarbejde som en hovedentreprenør har ved koordinering af de fagopgaverne. Beløbets størrelse fremgår af udbudsskrivelsen.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige m.m. samt en erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om den bydendes mulighed for garantistillelse inden arbejdets overdragelse.

Arbejdet opstartes marts 2019 og med afslutning april 2020.

Dato:

  1. oktober 2018

Licitation:

  1. december 2018 kl. 10

Offentlig licitation

Sted:

INUPLAN A/S kontor i Nuuk i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Fra d. 1. november 2018

Hos:

INUPLAN A/S

Postboks 1024

3900 Nuuk

lg.na1568630333lpuni1568630333@nalp1568630333uni1568630333

Tilbudsgiveren vil herefter modtage en adgangskode til INUPLAN´s projektweb hvorfra udbudsmaterialet kan down-loades eller mod betaling for tryk og fragt modtage udbudsmate-rialet i papirformat med postopkrævning.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.