Nedrivning af B-1280 Nødelværk på Kissarneqqortuunnguaq/Vandsøvej i Nuuk

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Nedrivning af B-1280 Nødelværk på Kissarneqqortuunnguaq/Vandsøvej i Nuuk

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter nedrivningsarbejder og jordarbejder.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes snarest muligt efter aftale med bygherre med afslutning snarest muligt.

Dato:

  1. oktober 2018

Licitation:

Tirsdag 30. oktober 2018, kl. 10.00 GL. tid.

Sted:

Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 2

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Bo Østergaard Nielsen

boon@nukissiorfiit.gl

+299 34 95 91

+299 54 75 18

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

Kl.12:00. tirsdag d. 23. oktober 2018.

 

Download annonce her:  Licitationsannonce DK 060. Nedrivning af B-1280 Nødelværk i Nuuk