Miljøsanering af B-3 i Qaqortoq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

Miljøsanering af B-3 i Qaqortoq

Miljøsanering af B-3 skal foretages inden Nukissiorfiit sætter bygningen og området til salg Der indbydes til besigtigelse 27. september 2018 kl. 10.00.

Arbejdet omfatter en fjernelse af byggematerialer med indhold af asbest, PCB og bly, herunder bortskaffelse af affald samt fjernelse af forurenet jord ved det tilknyttede tankanlæg.

Opgaven udbydes i hovedentreprise, der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes primo oktober med afslutning ultimo december 2018.

Dato:

  1. september 2018

Licitation:

  1. oktober 2018 kl. 10:00 Gl. tid

Sted:

Møderum QAQ

Nukissiorfiits Administration Kilalap Avquta B-1315

3920 Qaqortoq

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Senest 26. september 2018

Hos: Inuplan A/S

Mail: tkp@inuplan.gl

Udbudsmaterialet forventes at kunne fremsendes den 21. september 2018

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.

Spørgsmål skal være Inuplan A/S i hænde senest:

  1. september 2018