Miljøsanering af B-3 i Qaqortoq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

Miljøsanering af B-3 i Qaqortoq

Miljøsanering af B-3 skal foretages med henblik på at bygningen kan genanvendes som visitor center.

Arbejdet omfatter en fjernelse af byggematerialer med indhold af asbest, PCB og bly, herunder bortskaffelse af affald samt fjernelse af forurenet jord ved det tilknyttede tankanlæg.

Opgaven udbydes i hovedentreprise, der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren
kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt
dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfalden gæld.

Arbejdet kan opstartes ultimo januar med afslutning senest ultimo juni 2019.

Dato:
12. december 2018

Licitation:
22. januar 2019 kl. 10:00 Gl. tid

Sted:
Møderum QAQ
Nukissiorfiits Administration Kilalap Avquta B-1315
3920 Qaqortoq

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles
Senest 4. januar 2019

Hos: Inuplan A/S
Mail: tkp@inuplan.gl

Udbudsmaterialet forventes at kunne fremsendes den 21. december 2018

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.

Spørgsmål skal være Inuplan A/S i hænde senest:
8. januar 2018