Kabellægning af luftledninger i Maniitsoq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation

Kabellægning af luftledninger i Maniitsoq

Opgaven er kabellægning af nuværende luftledninger i ca. 475 med ledningsgrav eller i kabelstål ad Niels Lynge-p Aqq., Ortooqqap Aqq. og Kuuttartoq i Maniitsoq.

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter projektering, udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter jordarbejder, smedearbejder og el-arbejder.

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Arbejdet kan opstartes i maj2019 med afslutning i september 2019.

Dato:

  1. november 2018

Licitation:

Tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 10.00 Gl. tid.

Sted:

Nukissiorfiit hovedkontor Issortarfimmut nr. 3

3905 Nuussuaq

Møderum 3

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Informationsmaterialet bestilles hos:

Bo Østergaard Nielsen

boon@nukissiorfiit.gl

+299 34 95 91

+299 54 75 18

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Spørgsmål skal være Nukissiorfiit i hænde senest:

En uge før licitationsdatoen.