Etablering af højspændingskabel i Kangaatsiaq PAS nr. 090.25.008

Nærværende hovedprojekt omfatter groft sagt etablering af ny højspændingskabel fra Elværket til ny net-/transformerstation, samt fundament til ny net-/transformerstation.

Opgaven udbydes i hovedentreprise der omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

 

Arbejdet omfatter jordarbejder, betonarbejder, smedearbejder og kontrolarbejde.

 

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld.

Se hele annoncen