Pas nr 150.35.00 Etablering af fjernvarmeledninger til B-442 og B-1173 i Uummannaq

Nukissiorfiit, udbyder som bygherre nedenstående opgave i offentlig licitation.

Etablering af fjernvarmeledninger til B-442 og B-1173 i Uummannaq

Opgaven omfatter etablering af cirka 190 meter fjernvarmeledning.

Hovedparten af ledningen er over terræn.

Alle præisolerede rør og komponenter er bygherreleverance.

Etableringen sker i 1 etape i 2019.

Opgaven udbydes i fagentreprise med mulighed for hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter udførelse, styring og koordineringen af alle de udbudte arbejder under ét samt hæftelsen for evt. underentreprenører.

Arbejdet omfatter:

  • Jord- og betonarbejde
  • VVS-arbejde
  • EL-arbejde

For at komme i betragtning til opgaven skal tilbudsgiveren

kunne underskrive Nukissiorfiits Erklæring på tro og Love samt

dokumentere ved erklæring fra skat, at tilbudsfirmaet samt underentreprenører ikke har ubetalt forfaldet gæld til det offentlige.

Arbejdet skal opstartes ultimo juli 2019 med afslutning i september 2019.

Dato:

01.05.2019

Licitation:

Mandag den 27.05.2019 kl. 14.00.

Offentligt udbud

Sted:

Nukissiofiits kontor

Radioqarfiup Aqq. B-185

3961 Uummannaq

på Kjell Bergmanns kontor

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsmaterialet bestilles

Hos:

lg.it1568629421nasam1568629421@jvm1568629421

Udbudsmaterialet fremsendes på elektronisk form fra den 13.05.2018

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at antage nogen af de indkomne tilbud.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »laveste pris«.